De volgende stap

Onderscheidend vermogen creëren door sneller de levenskwaliteit van uw cliënten te herstellen of deze te behouden. Evocare maakt het mogelijk de behandeling, ondersteuning en begeleiding sterker in de omgeving van de cliënt te plaatsen. Thuis, op het werk of vakantie, telebehandeling, teleondersteuning en/of telebegeleiding realiseert onder supervisie de gewenste zelfstandigheid.

StartParticipatieZorg 4.0eHealth kennisContact
the Care evolutionStart
The Power of Collaboration in Innovation
19 juni: Universiteit Twente organiseert een innovatief event over samenwerking bij innovaties in zorgtechnologie. EvoCare verzorgd één van de presentaties onder de titel "Zorg 4.0 het nieuwe samenwerken." Ervaringen van 15 jaar samenwerken en specifiek de samenwerking binnen SPRINT in het Exergaming project passeren de revue.
Sociaal Innoveren met 'Zorg op afstand'
15 april: Kennissessie: participatie door sociale innovatie met thuistechnologie
Door sociale innovatie met thuistechnologie en effectief ingerichte zorgopvolging kunnen mensen langer thuis blijven wonen. De zelfredzaamheid wordt vergroot en de vraag om formele zorg wordt kleiner.

Q-Consult organiseerde samen met EvoCare deze boeiende sessie over de versterking van de kanteling in de zorg met slimme inzet van thuistechnologie.
Verslag volgt!
Fachtagung 2014
28 maart: Symposium in het hart van eHealth

Het Deutsche Telemedizin Zentrum organiseerde samen met Kliniek Höhenried gGmbH en de leerstoel voor gezondheidsmanagement van de Friedrich-Alexander-Universiteit in Erlangen-Nürnberg het symposium "Gesundheitsstandort zu Hause - Soziodemografische Aufgabe" over toekomst bestendige oplossingen. Bekijk hier de beelden.

facebook logo
 

Geschikt voor het leven!


Meer met minder, maatwerk en oplossingen dicht bij de burger zijn kenmerken van de participatiesamenleving.

familie De nieuwe WMO wet komt er aan, eveneens als de andere nieuwe wetten die de gemeenten de mogelijkheid geven om voor hun burgers lokaal maatwerk te leveren voor een geschikt leven en daarmee de participatiesamenleving te vormen.

Tegelijk versnellen de technologische ontwikkelingen. Nog maar begin deze eeuw werden mobieltjes amper gebruikt buiten het werk. Nu heeft vrijwel iedereen een smartphone om er zijn of haar sociale media op bij te houden. Dit soort technologie geeft een stevige basis om letterlijk nieuwe verbindingen tussen mensen te leggen om meer te participeren. Maar dit gaat niet vanzelf. Alleen door de technologie zeer gericht in te zetten wordt het technologie die er toe doet; participatietechnologie.

Dit betekent het inweven van nieuwe kennis en kunde op alle niveaus in het beleid, diensten, processen en rollen.

EvoCare heeft ruim 15 jaar ervaring in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorg en welzijnsconcepten gebaseerd op de mogelijkheden die technologie bied. Ervaringsgebieden zijn onder andere:

- Versterken van eigen kracht met domotica toegesneden op de situatie,
- Activeren van het eigen netwerk van familie, vrienden, vrijwilligers en gebruik van collectieve voorzieningen door social media,
- Organiseren van buurt activiteiten met behulp van gamification en portalen,
- Realiseren van de dialoog met zorgprofessionals voor ondersteuning, begeleiding, behandeling, verzorging en verpleging middels telediensten,
- Regelen van de maatwerk voorzieningen middels vraagverheldering en oplossingsbepaling in het toegangsproces


Wij staan klaar te ondersteunen om het gebruik van participatietechnologie in te weven in uw organisatie en samenwerkingspartners!

Kies: Gemeenten, Zorginstellingen of Algemeen

 
Evocare BV
Marijkestraat 7
7555 VX Hengelo

Telefoon: 074 - 260 0056
E-mail: info@evocare.nl